PLICHTOVI

Výměna oleje v automatických převodovkách

 

Provádíme výměnu oleje s kompletním výplachem automatických převodovek
(Hydrodynamická, Hydrodynamická s uzamykáním, Mechanická automatická,
Dvojspojková automatická (DSG), Variátorová automatická (CVT) ),

pomocí speciálního zařízení, kde dochází ke kompletní výměně CELÉHO OBJEMU olejové náplně.

prevodovka 1

  Proč výměna oleje s výplachem?

– činností automatických převodovek se oleje opotřebovávají, dochází ke snížení jejich viskozity oxidací
a znečištění mikročásticemi otěrem součástí (u automatických převodovek především z obložených lamel spojek),
které postupně zanášejí čistící filtr oleje.
– při výměně klasickým způsobem, bez výplachu dojde k výměně pouze ca. 50% olejové náplně
– včasná výměna filtru a olejové náplně v převodovce vede ke správné činnosti agregátů a jednoznačně přispívá
ke značnému prodloužení životnosti.
– doporučený interval výměny oleje je po 80.000 až 120.000 km

Pro více informací a objednávky na servis – odkaz kontakt

prevodovka 2